sách kinh doanh

 8 cuốn sách gối đầu giường của người làm kinh doanh

#1. “Think and Grow Rich” (Cách nghĩ để thành công), tác giả Napoleon Hill Quyển sách đưa ra triết lý thành đạt, một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để […]

Read More